شركت باوند شیمی با مشاركت سرمایه گذار خارجی و با بهره گیری از فناوری روز دنیا توسط متخصصان شركت های معتبر PQ و Capitan industries در سالهای گذشته با توجه به ثبات كیفیت و تنوع تولید محصولات سیلیكات سدیم، بعنوان پشتیبانی مورد اعتماد برای شركت های مصرف كننده شناخته شده است.

ظرفيت روزانه توليد اين شركت ۵۰۰ تن سیلیکات سدیم مايع مي باشد . ضمن آنكه طراحي و برنامه ريزي توليد مشتقات سيليكات پتاسیم و پودر در حال تولید و بقیه در دست تولید مي باشد.

اين شركت همچنان توانست در صنايع مختلف  از جمله كاغذ سازي و سراميك جايگاه به حق خود را در طول زمان بدست آورد بطوريكه شركت هاي معتبر توليد كاشي و سراميك هم اكنون تمام سيليكات سديم مصرفي خود را از اين شركت تهيه مي كنند. با توجه به مصارف گوناگون سيليكات سديم در صنایع مختلف كه متأسفانه در ايران به ندرت شناخته شده است اين شركت هدف خود را معطوف به توسعه كاربري اين ماده ارزشمند كرد بطوريكه توانست در صنايع مختلف به طور اخص صنايع عمراني و الكترودسازي اين ماده را جايگزين مواد شيميايي وارداتي كند.

با توجه به برقراري ارتباط متقابل با اصل رضايتمندي مشتري به لطف پروردگار متعالي اين شركت به عنوان تأمين كننده معتمد مصرف كنندگان سيليكات سديم شناخته شده است لذا بر خود مي دانست كه عليرغم پشتيباني مصرف كننده از نظر كيفيت محصولات پشتيبان مطمئني براي آن شركت ها از جنبه كمي باشد بطوريكه نگراني از جهت تأمين سيليكات سديم مصرفي خود نداشته باشند.