بزرگترین تولید کننده سیلیکات سدیم و سیلیکات پتاسیم

شرکت صنایع شیمیایی باوند تولید کننده سیلیکات سدیم و سیلیکات پتاسیم در ایران شرکت باوند [...]

محصولات تولید شده توسط شرکت

شرح محصول نام تجاری کاربرد/صنعت شکل ظاهری سیلیکات سدیم پاکسیل 20S صادرات / تولید پودر [...]

کاربرد سیلیکات سدیم در صنایع مختلف

  صنعت RATIO موارد استفاده  تولید سیمان 2.5 – 3 – 3.2 به عنوان چسب [...]