درباره سیلیکات ها بیشتر بدانید

سیلیکات های سدیم از ذوب شن سیلیس (SiO2) و خاکستر سودا (Na2CO3) در یک کوره، معمولاً در دماهای بین 1100 تا 1300 درجه سانتیگراد تولید می شوند. سپس مایع مذاب حاصل سرد شده و به صورت توده های سیلیکات سدیم جامد تقسیم می شود. ترکیب این توده ها را می توان با تنظیم نسبت خاکستر سودا و سیلیس در مخلوط، برای تولید نسبت ها و سطوح قلیایی متفاوت تغییر داد. سیلیکات سدیم به دو صورت جامد (محلول) و مایع (محلول محلول) در بازار موجود می کند.

ادامه مقاله...